دانشکده مهندسی دریا- اطلاعیه ها
مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/20 | 
 


مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر دوره های

AUT-ESOL را برگزار می کند

اطلاعات بیشتر در وبسایت

http://campus.aut.ac.ir/fa


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2665.2937.fa
برگشت به اصل مطلب