دانشکده مهندسی دریا- اطلاعیه ها
اطّلاعیه شماره 2 معاونت آموزشی و دانشجویی ( درس کارگاه موتور )

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2665.4579.fa
برگشت به اصل مطلب