دانشکده مهندسی دریا- اطلاعیه ها
اطلاع رسانی درخصوص نحوه اخذ معافیت تحصیلی، خروج از کشور و گواهی اشتغال به تحصیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/28 | 

 احتراماً به پیوست فایل نحوه اخذ معافیت تحصیلی در سنوات مجاز و ارفاقی و همچنین روند درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان از طریق دانشگاه در اختیار قرار می­گیرد.
لازم به ذکر است خروج از کشور دانشجویان پسر تنها در صورت داشتن شرایط ذیل امکان پذیر می­باشد:
 

  1. داشتن معافیت تحصیلی (قسمت نظام وظیفه پورتال R خورده باشد و شماره و تاریخ معافیت تحصیلی قید شده باشد)
  2. دانشجو ثبت­نام ترم تحصیلی داشته باشد (مرخصی نباشد- حذف ترم نکرده باشد)
  3. دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی باشد (۵ سال تمام از بدو ورود به دانشگاه)
  4. دانشجو در سنوات ارفاقی و مهلت معرفی مجاز به خروج از کشور نیست و خروج از کشور فقط جهت سفرهای زیارتی امکان­پذیر می باشد.
  5. تکمیل فرم خروج از کشور توسط دانشجو، تأیید معاون آموزشی دانشکده و ارسال به مدیریت امور آموزشی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2665.5557.fa
برگشت به اصل مطلب