دانشکده مهندسی دریا- اطلاعیه ها
نشست غیرحضوری مسئولین دانشکده مهندسی دریا با دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/29 | 

  
 تاریخ برگزاری نشست: روز چهارشنبه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
 بستر برگزاری نشست: سامانه جلسات برخط دانشگاه آدرس اینترنتی نشست


https://meetings.aut.ac.ir/dme-bsc  

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2665.5566.fa
برگشت به اصل مطلب