دانشکده مهندسی دریا- اطلاعیه ها
نشست غیرحضوری مسئولین دانشکده مهندسی دریا با دانشجویان گرامی جدیدالورود مقطع کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/9 | 

  تاریخ برگزاری نشست: روز سه شنبه مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰

  • بستر برگزاری نشست: سامانه جلسات برخط دانشگاه

  • درس اینترنتی نشست

  • https://meetings.aut.ac.ir/dme-bsc

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2665.6049.fa
برگشت به اصل مطلب