دانشکده مهندسی دریا- اطلاعیه ها
دسترسی آموزش دانشکده برای ثبت حذف اضطراری دروس در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ مهیا می باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/8 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2665.6418.fa
برگشت به اصل مطلب