دانشکده مهندسی دریا- اطلاعیه ها
نشست "غیرحضوری" مسئولین دانشکده مهندسی دریا با دانشجویان گرامی مقطع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/21 | 
بسمه تعالی
نشست "غیرحضوری" مسئولین دانشکده مهندسی دریا با دانشجویان گرامی مقطع دکتری
  • تاریخ برگزاری نشست: روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰
  • بستر برگزاری نشست: سامانه جلسات برخط دانشگاه
  • آدرس اینترنتی نشست
https://meetings.aut.ac.ir/dme-phd
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2665.6999.fa
برگشت به اصل مطلب