دانشکده مهندسی دریا- اطلاعیه ها
اطلاعیه زمانبندی حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی (نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/4 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2665.7170.fa
برگشت به اصل مطلب