دانشکده مهندسی دریا- مرکز نوآوری - تخصصی دانشکده مهندسی دریا
مرکز نوآوری – تخصصی دانشکده مهندسی دریا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/12 | 
این مرکز در بال جنوبی ساختمان دانشکده مهندسی دریا واقع شده است و دارای فضاهای مجزای ذیل می باشد:
۱- فضای کار اشتراکی به مساحت ۳۰ مترمربع به همراه امکانات اداری لازم
۲- فضای عمومی مشترک (سالن جلسات دانشکده، لابی، سرویس بهداشتی، آشپزخانه) 
آدرس:دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی دریا
مدیر مرکز:  دکتر اشکان بابازاده
 تلفن: 
ایمیل: Ashkanbabazadehaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2737.9209.fa
برگشت به اصل مطلب