دانشکده مهندسی دریا- گروه باور
کارگاه پرسش و پاسخ پایان‌نامه (مقطع کارشناسی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/16 | 
کارگاه پرسش و پاسخ پایان‌نامه (مقطع کارشناسی) در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ برگزار شد.
لینک دریافت فایل ارائه:
کارگاه پرسش و پاسخ پایان‌نامه (مقطع کارشناسی)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2743.8925.fa
برگشت به اصل مطلب