دانشکده مهندسی دریا- دفتر تلفن دانشکده مهندسی دریا
دفتر تلفن دانشکده مهندسی دریا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/21 | 
جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره ۶۴۵۴ را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.2765.2957.fa.html
برگشت به اصل مطلب