دانشکده مهندسی دریا- کارشناسی (1 جدید)
اطلاعیه زمانبندی حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی (نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/27 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.4319.9051.fa
برگشت به اصل مطلب