دانشکده مهندسی دریا- کارشناسی (3 جدید)
زمان برگزاری حضوری کلاس از انتقال حرارت (اصلاحیه)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/3 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.4319.9768.fa
برگشت به اصل مطلب