دانشکده مهندسی دریا- کارشناسی (3 جدید)
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۴۰۰ - تطبیق مدارک و تکمیل فرآیند ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/17 | 
جهت مشاهده اطلاعیه در خصوص تطبیق مدارک و تکمیل فرآیند ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۴۰۰ بر روی لینک‌های زیر کلیک نمایید:

گروه اول

گروه دوم
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.4319.9946.fa
برگشت به اصل مطلب