دانشکده مهندسی دریا- کارشناسی ارشد
زمان شروع کلاس‌های دروس ریاضیات مهندسی پیشرفته، هیدرودینامیک پیشرفته کشتی، دینامیک متحرک‌های دریایی، طراحی سازه کشتی و تئوری الاستیسیته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.4320.9365.fa
برگشت به اصل مطلب