دانشکده مهندسی دریا- کارشناسی ارشد
مراحل تصویب پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/16 | 
قابل توجه دانشجویان ورودی آبان‌ماه ۱۴۰۰ پذیرفته‌شده در دوره کارشناسی‌ارشدِ
رشته مهندسی معماری کشتی- (هر دو گرایش)
مراحل تصویب پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.4320.9595.fa
برگشت به اصل مطلب