دانشکده مهندسی دریا- کارشناسی ارشد
نشست غیرحضوری اساتید دانشکده مهندسی دریا با دانشجویان گرامی جدیدالورود مقطع کارشناسی‌ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/17 | 
بسمه تعالی
 
نشست غیرحضوری اساتید دانشکده مهندسی دریا با
دانشجویان گرامی جدیدالورود مقطع کارشناسی‌­ارشد
 
 
  • تاریخ برگزاری نشست: روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۴۵
  • بستر برگزاری نشست: سامانه جلسات برخط دانشگاه
  • آدرس اینترنتی نشست
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.4320.9604.fa
برگشت به اصل مطلب