دانشکده مهندسی دریا- تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
جلسه دفاع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: تحلیل عددی توربین جزر و مدی محور افقی  معکوس‌گرد و توسعه آن جهت افزایش بازدهی

./files/marinetech/files/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7_%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C.pdf

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.735.762.fa.html
برگشت به اصل مطلب