دانشکده مهندسی دریا- تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
جلسه دفاع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه : استحصال نیروی الکتریکی با استفاده از ارتعاشات گردابه القایی./files/marinetech/files/MSc_Thesis-Defense_Session_Anouncement-POORESMAEL.pdf
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.735.764.fa.html
برگشت به اصل مطلب