دانشکده مهندسی دریا- فرم ها
فرم های مقطع کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/14 | 

۱-فرم تطبیق واحد دانشجویان کارشناسی ارشد

۲-فرم درخواست تغییر وضعیت آموزشی به آموزش محور

۳-مشخصات مربوط به بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)

۴-تعهد نامه اصالت اثر

۵-تطبیق واحد دروس و اعلامیه فراغت از تحصیل دوره کارشناسی ارشد

۶-درخواست تمدید ترم

۷-درخواست اقدام برای صدور مجوز دفاع از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

۸-فرم درخواست مهمانی دروس بین پردیس‌های دانشگاه

۹-درخواست مجوز ثبت نام نیم‌سال پنجم دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان دارای پروژه تجربی و ساخت

۱۰-برگ ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد

۱۱- فرم درخواست خروج از کشور

۱۲- فرم حذف اضطراری

۱۳- مشخصات مقالات ارائه شده جهت برگزاری جلسه دفاع از پروژه کارشناسی ارشد

۱۴- فرم تعویض کارت یا دریافت کارت دانشجویی المثنی

۱۵- تقاضانامه برای بهره‌مندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

۱۶- تعهد عدم تحصیل همزمان در دو دانشگاه

۱۷ - فرم معرفی دانشجوی عهده دار حل تمرین

۱۸- فرم پذیرش راهنمایی دانشجوی کارشناسی ارشد 


۱۹- درخواست گذراندن دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی دردانشکده های دیگر

۲۰- فرم پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.1388.3607.fa.html
برگشت به اصل مطلب