اطلاعیه ترم تابستانی ۱۴۰۳ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 | تاریخ ارسال: 1403/3/27 |  دفعات مشاهده: 24 بار
انجمن علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه امیرکبیر برگزار میکند
 | تاریخ ارسال: 1402/8/3 |  دفعات مشاهده: 346 بار
اطلاعیه تمدید سنوات ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/5/3 |  دفعات مشاهده: 523 بار
راهنمای مراحل ثبت درخواست ادعای فراغت/ تمدید سنوات

 | تاریخ ارسال: 1402/5/3 |  دفعات مشاهده: 469 بار
اطلاعیه شماره ۷- فرم انتخاب استاد راهنما
آزمون دکتری سال ۱۳۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/7/5 |  دفعات مشاهده: 3915 بار
اطلاعیه کارآموزی تابستان ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/3/11 |  دفعات مشاهده: 3939 بار
اطلاعیه ۱ کارآموزی دانشجویان کارشناسی
 | تاریخ ارسال: 1399/2/16 |  دفعات مشاهده: 3959 بار
اطّلاعیه شماره ۱ معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
 | تاریخ ارسال: 1399/1/17 |  دفعات مشاهده: 3998 بار
اطلاعیه زمانبندی حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی (نیمسال دوم ۹۹-۹۸)
 | تاریخ ارسال: 1398/11/20 |  دفعات مشاهده: 3928 بار
دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۹
 | تاریخ ارسال: 1398/11/19 |  دفعات مشاهده: 4015 بار
مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند
 | تاریخ ارسال: 1398/11/20 |  دفعات مشاهده: 4019 بار