بایگانی بخش سایت کامپیوتر

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ -

سایت کامپیوتر

اطلاعات کلی مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی دریا بخشهای مجزایی برای دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته شده است.