بایگانی بخش اطلاعیه ها

img_yw_news
سه شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲ -

اطلاعیه تمدید سنوات ۱۴۰۲

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

اعلام ظرفیت پروژه کارشناسی

img_yw_news
شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ -

آگهی دعوت به همکاری

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ -

نشست

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ -

دعوت به همکاری

img_yw_news
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ -

اطلاعیه شماره ۷- فرم انتخاب استاد راهنما

آزمون دکتری سال ۱۳۹۹

img_yw_news
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ -

اطلاعیه شماره ۴- راهنمای شرکت کنندگان در جلسه برخط

آزمون دکتری سال ۱۳۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ -

اطلاعیه شماره ۳- زمان و جزئیات مصاحبه

آزمون دکتری سال ۱۳۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ -

اطلاعیه شماره ۲- مستندات پژوهشی و چگونگی ارسال آنها

آزمون دکتری سال ۱۳۹۹

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ -

اطلاعیه شماره ۱- چگونگی برگزاری مصاحبه

آزمون دکتری سال ۱۳۹۹

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ -

تطبیق واحد نیمسال دوم ۹۸

img_yw_news